Ziekte, medicijnen & ongevallen:


De meeste kinderen zijn regelmatig verkouden of ziek. Zij moeten hun weerstand nog opbouwen. Kinderen die ziek zijn, hoeven niet in alle gevallen thuis te blijven. Zij mogen naar BSO Kids Pleasure komen, tenzij zij zoveel extra aandacht nodig hebben, dat wij dat niet kunnen geven. Er zijn natuurlijk ook besmettelijke ziektes waarbij een kind niet op de opvang kan komen. Bij twijfel neemt de directie contact op met de GGD.
Als uw kind ziek wordt tijdens de BSO zult u door de pedagogische medewerker(s) op de hoogte worden gebracht. Of uw kind kan blijven hangt af van de ernst van de ziekte. In sommige gevallen kunt u dus gebeld worden met de vraag om uw kind op te komen halen.
Bij BSO Kids Pleasure geven wij geen koortsonderdrukkende middelen zoals zetpillen en paracetamol. Wij gaan er van uit dat koorts een functie heeft en kunnen het kind niet goed in de gaten houden wanneer het bijvoorbeeld paracetamol gehad heeft. Andere noodzakelijke medicijnen kunnen wij vaak wel geven.

Pijn:
Wanneer uw kind klaagt over pijn (tandpijn, buikpijn, hoofdpijn, etc.) zal de pedagogische medewerk(st)er telefonisch met u overleggen of het raadzaam is uw kind te komen ophalen en/of hoe te handelen. Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht, dan willen we dat graag weten. De pedagogische medewerk(st)er houdt uw kind dan extra in de gaten. Medicijnen, tijdelijk of langdurig, worden alleen aan kinderen toegediend als er een Autorisatieformulier + logboek Medicijnverstrekking is ingevuld door de ouders. Dit formulier kunt u opvragen aan de directie. Ook kunt u dit document hier downloaden. Hierop geeft u aan om welk medicijn het gaat, hoe het toegediend moet worden en wanneer dit moet gebeuren. Heeft u nog vragen over ons ziektebeleid of twijfelt u of u uw kind wel of niet kunt brengen? Neem dan gerust contact op met de Directie. Zij staat u graag te woord. Ondanks dat de pedagogische medewerker(s) uw kind zo goed mogelijk in de gaten houden, kan het gebeuren dat een kind valt of zich bezeert. In dat geval wordt ons ongevallenprotocol gevolgd en een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Lees hier verder over het ziekte, medicijn en ongevallen beleid (pdf)