Dagindeling:


Voorschoolse opvang op de INOVA en de Jozefschool:
Wij bieden uw kind(eren) een rustige start van de dag. Tot de schooldag begint kan hij/zij rustig verder wakker worden met zijn/haar favoriete bezigheden en krijgen ze ook brood, fruit en iets te drinken aangeboden. De pedagogisch medewerkers van BSO Kids Pleasure zorgen dat uw kind(eren) op tijd in de klas is/zijn. Uw kind kan bij de voorschoolse opvang in de INOVA binnen lopen van 07:00 tot 8:00. In de van Rijckevorselschool is de voorschoolse opvang tot de eerste schoolbel. Deze eerste schoolbel gaat om 08:30. Uw kind kan bij de voorschoolse opvang in de Jozefschool binnen lopen van 07:00 tot 8:30. In de Jozefschool is de voorschoolse opvang tot 08:45.

Ophalen uit school (Naschoolse opvang):
Op de gewone schooldagen het gehele jaar door, begint bij BSO Kids Pleasure de naschoolse opvang met het ophalen van de kinderen uit school. Vanzelfsprekend gebeurt het ophalen uit school door onze pedagogische medewerkers, zodat het ophalen bijna net zo vertrouwd is als wanneer de ouder zelf bij de school zou staan. Met de scholen is afgesproken waar onze pedagogisch medewerkers staan.

Eerst even bijkomen:
Als alle kinderen bij de naschoolse opvang zijn, komen we eerst samen in de eigen huiskamer. Op woensdag eten we gezamenlijk brood en drinken we melk/thee/limonade of sap en wat lekkers zoals een biscuit of ontbijtkoek. Ook op de korte middagen: de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, drinken we eerst wat en daarna kunnen de kinderen hun verhaal kwijt bij hun eigen pedagogisch medewerker(s).

Vrije spel en activiteiten:
Na het even bijkomen kiezen de kinderen zelf waar ze die middag zin in hebben. BSO is vrije tijd, dus er zijn geen verplichtingen. We stimuleren de kinderen wel om minstens 1x per dag buiten te gaan spelen en/of mee te doen aan een sport & spel activiteit. Kinderen die dat willen kunnen een activiteit doen samen met de pedagogische medewerker(s). Knutselen, schilderen, sporten en of dansen; voor elke dag wordt een andere activiteit voorbereid. In de groep of in één van de activiteitenruimten zoals de gymzaal. Tijdens de lange middagen op woensdag is er een mogelijkheid om samen naar het bos, de kinderboerderij of de speeltuin te gaan. De kinderen gaan met toestemming van de ouders ook wel eens naar het strand, bijvoorbeeld naar de Zeetoren of op ontdekking, wat zie je op het strand? In de schoolvakanties, vrije dagen, en op ADV/Studiedagen van de scholen zijn de kinderen de hele dag welkom bij BSO Kids Pleasure. De dagindeling in schoolvakanties is iets anders dan de indeling op schooldagen. De kinderen zijn dan de hele dag aanwezig. Een door ons gekozen thema loopt als een rode draad door alle vakantie activiteiten. Voorbeelden van BSO vakantie activiteiten zijn: kinderkoken, kinderkunst maken, oefenen voor een voorstelling en allerlei andere leuke workshops. Tijdens de vakantie en op schoolvrije middagen wordt er tussen de middag gegeten. Deze broodmaaltijd wordt door ons verzorgd. Ook houden veel kinderen van muziek. Daarom kan er veel worden gezongen, gedanst en geluisterd naar muziek.

Kinderen kunnen in overleg naar de eigen sportclub worden gebracht/zelfstandig.
Op een aantal middagen biedt de INOVA bovendien judo voor de jeugd en in de Hoekstee ballet van Domingos. In overleg met de Directie kunnen de kinderen die hieraan deelnemen, tijdens de opvang, naar de lessen worden gebracht en vaak ook weer worden opgehaald. Aan het einde van de middag wordt elke BSO-dag besloten met 'rustig samenzijn' in het lokaal met de eigen pedagogische medewerker(s). Na het opruimen drinken de kinderen een sapje of thee en krijgen ze een koekje of iets hartigs. BSO-kinderen kunnen vanaf 16.00 uur worden opgehaald. Maar de ervaring leert dat de kinderen zelf een grote voorkeur hebben voor 18.00 uur.