Oudercommissie:


Leden Oudercommissie bij de Rijckevorselschool:
Brian Balraadjsing
Vanessa Obinu
Renate van der Meer

Leden Oudercommissie bij de Jozefschool:
Linda Rijgersberg
Arno van der Voort

Het doel.
Bij BSO Kids Pleasure vinden wij dat de ouders een belangrijke stem hebben in de manier waarop wij ons werk doen. Juist daarom hebben wij een oudercommissie in het leven geroepen die ons (de directie) met raad, daad en advies bijstaat. Hiermee stellen wij jullie als ouders in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de organisatie en daarmee op de kwaliteit van de opvang en dus de zorg voor uw kind(eren). De oudercommissie bestaat uit 3 ouders per locatie die minimaal drie keer per jaar bij elkaar komen. Deze ouders zijn ook uw aanspreekpunt indien u wensen of klachten heeft die u niet direct met de leiding kan of wilt bespreken. Uiteraard kunt u de leden van de oudercommissie altijd aanspreken. Zij zijn bereid al uw vragen en of opmerkingen ter harte te nemen.

Hoe kunt u de oudercommissie bereiken?
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de ouderraad dan kunt u mailen naar: oudercommissie@bsokidspleasure.nl

Bent u nieuwsgierig, heeft u klachten of wilt u meer weten, lees dan de onderstaande documenten:
De oudercommissie
Huishoudelijk reglement
Reglement Oudercommissie
Klachtenregeling BSO Kids Pleasure
Klachtenregeling tbv Oudercommissie