GGD inspectie:


De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang en het handhaven van de Wet Kinderopvang. Met deze wet zijn er landelijk uniforme eisen gekomen waaraan kindercentra moeten voldoen. De inspecteurs van de GGD worden door gemeenten ingeschakeld om het toezicht uit te voeren. Er wordt gekeken of een buitenschoolse opvang verantwoorde opvang aanbiedt. Hieronder wordt verstaan: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Hiervoor is speciaal voor de buitenschoolse opvang een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid ontwikkeld die ieder buitenschoolse opvang jaarlijks uitvoert. BSO Kids Pleasure wordt dan onder de loep genomen om mogelijke risico's of verbeterpunten op het gebied van veiligheid en de gezondheid naar voren te brengen en indien nodig maatregelen te nemen. De GGD ziet toe op een juiste uitvoering hiervan. Het inspectierapport van de GGD is in te zien bij de locatie van BSO Kids Pleasure. Ook kunt u de inspectierapporten bekijken via de onderstaande linkjes.

GGD Inspectierapport 2013 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2014 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2015 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2016 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2017 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2018 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2019 Rijckevorselschool:
GGD Inspectierapport 2021 Inova:

GGD Inspectierapport 2016 Jozefschool (1):
GGD Inspectierapport 2016 Jozefschool (2):
GGD Inspectierapport 2016 Jozefschool (3):
GGD Inspectierapport 2017 Jozefschool:
GGD Inspectierapport 2018 Jozefschool:
GGD Inspectierapport 2019 Jozefschool:
GGD Inspectierapport 2021 Jozefschool: