Ons motto: Kinderen staan centraal.


Wij zien onszelf als partners in de opvoeding van uw kind. Kinderen staan daarom altijd centraal bij Bso Kids Pleasure, het gaat er primair om hen een fijne tijd en een goede opvoeding te bezorgen. De pedagogische vaardigheden en betrokkenheid van de medewerker(s) zijn hiervoor de belangrijkste voorwaarden en wij investeren dan ook voortdurend in bijscholing, een goede begeleiding en een prettige werksfeer. Ook bij de inrichting van de binnen-ruimte, het aanschaffen van spelmateriaal en het organiseren van activiteiten zijn de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen leidend.