Klachten:


Hoe goed alle pedagogische medewerkers van onze opvang ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u als ouder het ergens niet mee eens bent. BSO Kids Pleasure hanteert daarom een klachtenprocedure. BSO Kids Pleasure hoopt uiteraard dat ouders hun ontevredenheid of klachten eerst intern kenbaar en bespreekbaar willen maken. BSO Kids Pleasure is daarnaast ook aangesloten bij " De Geschillencommissie ". Hiervan kan gebruik worden gemaakt wanneer de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid van de ouder is afgehandeld.

Het Protocol Klachtenafhandeling van BSO Kids Pleasure kunt u hieronder downloaden.

Protocol Klachtenafhandeling