Spelenderwijs ontwikkelen:


Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo, als het daartoe de rust en ruimte krijgt. De pedagogische medewerker(s) hebben de rol van begeleider. Ze stimuleren de kinderen zich emotioneel, sociaal, motorisch en creatief te ontplooien. Ook zorgen ze voor ondersteuning en geborgenheid, structuur en grenzen, zodat niks een goede ontwikkeling meer in de weg kan staan.

De dagindeling in schoolvakanties is anders dan de indeling op schooldagen. De kinderen zijn dan de hele dag aanwezig. Een door ons gekozen thema loopt als een rode draad door alle vakantie activiteiten. Voorbeelden van BSO vakantie activiteiten zijn: kinderkoken, kinderkunst maken, oefenen voor een voorstelling en allerlei andere leuke workshops. Tijdens de vakantie en op schoolvrije middagen wordt er tussen de middag gegeten. Deze broodmaaltijden worden door ons verzorgd. Ook houden veel kinderen van muziek. Daarom kan er veel worden gezongen, gedanst en geluisterd naar muziek.

BSO Kids Pleasure heeft speciaal voor de computerfans een mooie computerruimte met drie spelcomputers. Op deze computers staan pedagogisch verantwoorde spellen, voor elke leeftijdscategorie. BSO Kids Pleasure wil niet dat de kinderen 'vierkante' ogen krijgen. Daarom mogen de kinderen niet te lang achter het scherm zitten (maximaal 1 uur per dag en maximaal 2 uur tijdens vrije middagen en vakantiedagen). De pedagogische medewerker(s) houden nauw toezicht op het gebruik hiervan. Bij het ophalen van de kinderen hebben we aandacht voor een goede overdracht naar de ouders.